SÁNG TẠO VIỆT ĐÃ THAM GIA THIẾT KẾ SỰ KIỆN:” LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN CAO ỐC VĂN HÓA ĐA NĂNG “

Sáng Tạo Việt đã tổ chức sự kiện ” LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN CAO ỐC VĂN HÓA ĐA NĂNG ” thành công  tốt đẹp  và được quý khách hàng ngợi khen vì những nét sáng tạo  trong việc tổ chức sự kiện của họ như cung ứng nhóm múa ,nhóm lân sư rồng cũng như PG … cho sự kiện rất khoa học .

Những hình ảnh tiêu biểu của sự kiện trên :