THI CÔNG TREO BANNER QUẢNG CÁO SALE KHỦNG CỦA SIÊU THỊ NGUYỄN KIM TRÊN ĐƯỜNG VÕ VĂN NGÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Sáng Tạo Việt đã THI CÔNG TREO BANNER QUẢNG CÁO SALE KHỦNG CỦA SIÊU THỊ NGUYỄN KIM TRÊN ĐƯỜNG VÕ VĂN NGÂN QUẬN THỦ ĐỨC,những hình ảnh tiêu biểu :