THI CÔNG TREO BANNER QUẢNG CÁO KHUYẾN MẠI CỦA SIÊU THỊ NGUYỄN KIM ĐƯỜNG VÕ VĂN NGÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Sáng Tạo Việt đã THI CÔNG TREO BANNER QUẢNG CÁO KHUYẾN MẠI CỦA SIÊU THỊ NGUYỄN KIM ĐƯỜNG VÕ VĂN NGÂN QUẬN THỦ ĐỨC, những hình ảnh tiêu biểu :