THI CÔNG TREO BANNER QUẢNG CÁO KHUYẾN MẠI CỦA SIÊU THỊ NGUYỄN KIM ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1

Sáng Tạo Việt đã THI CÔNG TREO BANNER QUẢNG CÁO KHUYẾN MẠI CỦA SIÊU THỊ NGUYỄN KIM ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1,những hình ảnh tiêu biểu :