THI CÔNG BACKDROP , DECAL QUẢNG CÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI SÔI ĐỘNG CÙNG COPA AMERICA CỦA SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY THIÊN HÒA QUẬN GÒ VẤP

Sáng Tạo Việt đã THI CÔNG BACKDROP , DECAL QUẢNG CÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI SÔI ĐỘNG CÙNG COPA AMERICA CỦA SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY THIÊN HÒA QUẬN GÒ VẤP ,những hình ảnh tiêu biểu :