THI CÔNG SÂN KHẤU NGOÀI TRỜI SỰ KIỆN ” HÈ RỰC RỠ TRÚNG MALDIVES ” CỦA CÔNG TY ĐIỆN MÁY THIÊN HÒA

Sáng Tạo Việt đã THI CÔNG SÂN KHẤU NGOÀI TRỜI SỰ KIỆN ” HÈ RỰC RỠ TRÚNG MALDIVES ” CỦA CÔNG TY ĐIỆN MÁY THIÊN HÒA ,những hỉnh ảnh tiêu biểu :